HOME

 

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA

POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI

Eko Recykling Group SP. Z O.O.

 

 

Zarząd Spółki Eko Recykling Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu (41-902) przy ul. Siemianowickiej 98, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000305020, niniejszym ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 2(1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (i tym samym odstępuje od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym), że w dniu 24 czerwca 2016 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany plan połączenia spółki Eko Recykling Group sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu ze spółką Trianna Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o następującej treści:

 

Plan połączenia spółki Eko Recykling Group Sp. z o.o. ze spółką Trianna Investments Sp. z o.o

 


EKO Recycling Group Sp. z o.o. - MYŚLIMY PROEKOLOGICZNIE

 

 

Nasza firma jest zawsze o jeden krok do przodu w dziedzinie dbałości o środowisko. Mamy świadomość, że utylizacja i odzyskiwanie surowców to najlepsza inwestycja na przyszłość.

 

 

EKO Recycling Group Sp. z o.o. od wielu lat zajmuje się odbiorem zużytych akumulatorów, baterii, ogniw i materiałów niebezpiecznych. Posiadamy wszelkie zezwolenia do skupu, przewozu i składowania materiałów szkodliwych i innych niż szkodliwe. Posiadamy specjalistyczne, atestowane pojemniki i kontenery służące do gromadzenia materiałów szkodliwych, własny transport i przeszkolonych pracowników.

 

 

Nasi specjaliści są w pełni mobilni, terminowi i niezawodni. Nasze wieloletnie doświadczenie i najwyższa jakość usług deklasuje inne konkurencyjne firmy na rynku.